SENTO E LAN

 

 

 

SENTO E LAN

 


Opis produktu:

Sento LAN E posiada bazę towarową mogącą pomieścić aż 16.000 towarów z nazwą 40-sto znakową, co zbliża ją do poziomu kas systemowych. Można zaprogramować dodatkowo 10.000 kodów dowiązanych do istniejących towarów. Posiada bufor ON-Line mogący pomieścić aż 20.000 wpisów. Towary można przyporządkować do 100 grup towarowych (działów) a obsługę na kasie kontrolować dla 32 kasjerów z różnymi prawami dostępu. W bazie towarowej można zaprogramować 64 opakowania, które można przypisać do towarów, tworząc aż 1.000 tandemów. Nowością jest również możliwość tworzenia powiązań (kompletów) towar + towar. Kasa prowadzi kontrolę stanów magazynowych sprzedawanych towarów, posiada funkcję „sprawdzarki cen”, wykonania przeceny towarów. Do sprzedawanych towarów można dołączyć dodatkowy opis towaru z wcześniej zaprogramowanych w bazie lub podany z klawiatury podczas sprzedaży.
Nowością w kasie jest możliwość
zaprogramowaniastawek VAT „z wyprzedzeniem”, podając podczas programowania datę aktywacji zaprogramowanych nowych stawek VAT.
Zamiast karty SD na kopię elektroniczną dla klienta w kasie Sento LAN E używamy karty uSD.
Kasa Sento LAN E odróżnia się od wszystkich poprzednich modeli kas Novitus kolorem wyświetlaczy. Kasa posiada czarno-białe wyświetlacze LCD graficzne, podświetlane, o rozdzielczości 132x32 piksele.
Najważniejszą nowością w kasie tej klasy jest
złącze LAN – to złącze, dzięki któremu z kasą możne się komunikować z dowolnego miejsca na świecie, zapewniającego największą stabilność i prędkość połączenia. Standardowa karta sieciowa umożliwia podłączenie kasy do istniejącej w firmie/sklepie sieci komputerowej. Poprzez to łącze użytkownik może zaprogramować w kasie wszystkie jej bazy danych, ustawienia oraz odczytać dane o sprzedaży towarów, paragonów, działów czy kasjerów. Może również odczytać dane z pamięci fiskalnej czy też kopii elektronicznej. Złącze LAN może również służyć do komunikacji z terminalem płatniczym, systemem monitoringu, wydruków niefiskalnych itp. Podłączenie kasy do sieci komputerowej pozwala również na automatyczne wysyłanie danych z raportu dobowego na zaprogramowany w kasie adres e-mail zaraz po jego wykonaniu.
Funkcjonalność złącza USB typu HOST jest znacznie większa, niż np. w kasie Sento E. Tam można podłączyć jedynie czytnik kodów kreskowych na USB, natomiast w kasie Sento LAN E można pod to złącze podłączyćklawiaturę komputerową, która ułatwi programowanie bazy towarowej lub innych treści (nagłówek, kasjerów itp.) w kasie. Można również podłączyć
pamięć przenośną (pendrive) i eksportować na tę pamięć bazę towarów, działy, kasjerów, konfigurację i wszystkie inne ustawienia i bazy kasy. Dane te mogą być kopią bezpieczeństwa lub posłużyć do zaprogramowania kolejnej kasy. Oprócz pendriva, dane te można eksportować (lub importować) na kartę uSD w kasie.
Użytkownicy prowadzący
sprzedaż towarów akcyzowych (papierosów, alkoholu) mogą tak oprogramować kasę, aby zapamiętywała obrót towarów oznaczonych jako „akcyzowe”. Niezależnie od zmian w bazie towarowej (usunięcie towaru, zmiana, skasowanie całej bazy) kasa pozwoli na wydrukowanie raportu sumującego sprzedaż tych towarów w dowolnym zakresie czasowym (np. za cały rok, dany miesiąc). Takie "raporty akcyzowe” są bardzo pożądane przy ubieganiu się o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu.
Oprócz obsługi szuflady aktywnej, jak np. w kasach Mała/Lupo/Sento E kasa Sento LAN E może sterować
standardową (pasywną) szufladą na pieniądze o napięciu otwarcia od 6 do 24 V.
Sento LAN E pozwala na drukowanie logo graficznego w nagłówku oraz grafiki w stopce paragonu. Użytkownik może zadecydować, czy logo graficzne ma się drukować na każdym wydruku, czy tylko na paragonach fiskalnych. Posiada
FTP Menadżera
umożliwiającego programowanie i raportowanie kasy poprzez zdalny serwer FTP. Kasa umożliwia drukowanie dowolnych wydruków niefiskalnych (jak w drukarkach fiskalnych) zawierających dowolny tekst, grafikę oraz kody kreskowe lub QR. Pozwala na prowadzenie rejestracji usług BUSowych, czasowych, wypożyczalni i parkingów. Wydruki niefiskalne mogą być drukowane jako oddzielne dokumenty (z nagłówkiem lub stopką), lub jako dołączone do paragonu fiskalnego (jak rozliczenie opakowań zwrotnych)Parametry techniczne oraz innowacje w nowej kasie:


16.000 towarów z nazwą 40 znaków
10.000 kodów dowiązanych
20.000 bufor ON-LINE
100 grup towarowych (działów)
64 opakowania
1.000 tandemów towar + opakowanie
1.000 kompletów towar + towar
20 opisów towarów + dowolny w chwili sprzedaży
32 kasjerów
Programowanie stawek VAT z wyprzedzeniem (data aktywacji)
czarno-białe graficzne wyświetlacze LCD
Złącze LAN do współpracy z:
komputerem
terminalem EFT
monitorem wydruku
aplikacją wydruków niefiskalnych
aplikacją do odczytu pamięci fiskalnej oraz kopii elektronicznej
Obsługa serwera DHCP
Filtrowanie połączenia po adresie MAC
Wysyłanie danych z raportu dobowego na zaprogramowany e-mail
złącze USB do podłączenia:
czytnika kodów kreskowych
klawiatury komputerowej
pamięci przenośnej (pendrive)
eksport i import danych baz kasy, ustawień i konfiguracji na pendriva lub kartę µSD
raporty akcyzowe z dowolnym okresem raportowania
potwierdzenie przeglądu serwisowego zapisywane do pamięci fiskalnej
raport z pamięci fiskalnej wykonanych przeglądów serwisowych
raport odczytu pamięci fiskalnej z podziałem na stawki VAT oraz waluty
sterowanie szufladą aktywną oraz pasywną napięciem 6-24 V
logo graficzne w nagłówku
grafika w stopce wydruku
NIP, REGON, PESEL lub dowolne ID Nabywcy na paragonie fiskalnym. Wyświetlanie wprowadzonego NIPu na wyświetlaczu klienta w celu sprawdzenia przez klienta przed zatwierdzeniem.
dowolne wydruki niefiskalne, drukowane jako oddzielny dokument lub dołączane do paragonu
grafika, kody kreskowe i QR na wydrukach niefiskalnych
usługi busowe, czasowe, wypożyczalnia, parking, itp.